Affärsidé:

Stödja individers och organisationers växande, självreflextion och självmedkännande (Self Compassion)

Värdegrund och arbetsmetod:
Mitt arbete utgår från gestaltmetodik, systemiskt synsätt och Energy Medicine.
Humanistiska och existentiella värden, medvetenhet om val, ansvarstagande och meningsfullhet är centralt.
Min utgångspunkt är en helhetssyn på människan och hennes omgivning, tron på människans vilja och lust till utveckling, och möjligheter att utveckla sina inneboende resurser.

Mitt mål är att bidra till harmoni och balans inom och mellan människor.