Affärsidé:

Stödja individers och organisationers växande, självreflektion och självmedkännande (Self Compassion)

VÄRDEGRUND:

Min utgångspunkt är en helhetssyn på människan och hennes omgivning, tron på människans vilja och lust till utveckling, och möjligheter att utveckla sina inneboende resurser.

ARBETSMETOD:

Jag använder tekniker från Eden Energy Medicine (EEM), Gestaltmetodik, Familjekonstellationer, Personlig Coaching, Guidade meditationer.
Alla tekniker kan kombineras utifrån DINA behov av stöd till kropp, huvud och själ.
Mitt unika förhållningssätt är att utgå från DINA behov och vem DU är!

Mitt mål är att bidra till harmoni och balans inom och mellan människor.