Specialitet:

Se helheter och individen i sitt sammanhang

Tydliggöra samband och hinder mellan

- individens och organisationens utvecklingsbehov
- mönster, strukturer, processer och relationer

Exempel på utvecklingsinsatser:

Individ

Träning, behandling och utövande i ENERGY MEDICINE

Coaching/handledning för:

Grupp

ENERGY MEDICINE i Vardagen

Teamträning för arbetsgrupper och ledningsgrupper kring:

Organisation

Strategiskt och operativt stöd till utveckling av: