Mina erfarenheter

Exempel på genomförda uppdrag

Utvecklings-& förändringsarbete

- Hur skapa arbetsglädje, motivation kombinerat med en god produktivitet?
Tillsammans med uppdragsgivaren planeras, analyseras och genomförs strategiska aktiviteter i syfte att maximera tillväxt av både företag och individ
(Genomfört som återkommande och långsiktiga kunduppdrag)

Mentorsutbildning

- Att utveckla chefer i mentorskap och coaching. Vad innebär mentorskap, förhållningssätt, vad pratar man om, coaching, samtalsteknik och feedback, mm
Föreläsning, blandas med övningar, reflektioner, erfarenhetsutbyte
(Genomfört som heldagsseminarium)

Demokratiskt ledarskap

- Studiematerial författat på uppdrag av EU-projekt kring jämställdhet och mångfald.
Modell för ledarskapsutbildning utformad för ledarskap inom den sociala ekonomin för demokratiskt styrda organisationer.
Behandlar ledarskap, gruppdynamik, konflikthantering, mål och värderingar.
(Genomfört i form av studiematerial och workshop)

Utvecklingsprogram för medarbetare

- Utveckling individuellt och i grupp genom assessment center och nätverk.
Deltagaren får prova på olika yrkesroller genom rollspel.
(Genomfört som ettårigt utvecklingsprogram, återkommande under flera år)

Att hitta mina drivkrafter - att lära känna mig själv

- Hur kan jag veta om mina val är rätt eller fel? Och hur vet jag om det är mina val eller andras förväntningar?
Vilka är mina drivkrafter? Vad vill jag egentligen? Vilken mening vill jag ge mitt liv?
(Genomfört som endagsseminarium)

Kompetensförsörjning

- Möter kunden rätt kompetens i ditt företag? Har medarbetarna rätt kompetens för sina arbetsuppgifter? Hur kan organisationens och individens utvecklingsbehov mötas?
Nuläge, mål och åtgärder.
(Genomfört i projektform)

Förändringsprocesser

- Att leda människor i förändringsarbete. Du får förståelse och insikt i förändringsprcesser och gruppdynamik. Hur kan motstånd och konflikter hanteras med positivt resultat?
Samtal, reflektioner, rollspel.
(Genomfört som halvdagsseminarium vid flertal tillfällen)